Disclaimer

Deze website is een product van Mindwize. Mindwize accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden door, of door onvolledigheid van deze website op welke manier dan ook.

Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Mindwize en of anderen. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op andere publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk te worden verzocht. Zonder deze schriftelijke toestemming kunt u geen content of delen van deze pagina gebruiken.

Alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal blijven te allen tijde voorbehouden aan Mindwize. Voor gebruik dient u schriftelijk toestemming te hebben van Mindwize. Dit kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.