Filter
X

Belgisch Centrum Voor Geleidehonden

Bekijk site

Puppy zoekt pleeggezin.

Het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG) is geen hondenschool, wél een mobiliteitsorganisatie. In België hebben 2 personen op 100 een visuele beperking. Zich te voet verplaatsen is voor hen vaak een parcours vol hindernissen. Denk maar aan obstakels zoals vuilnisbakken, fietsen op de stoep, verkeerd geparkeerde auto’s en onverwachte werken. Het BCG helpt door blindengeleidehonden op te leiden, zodat blinde of slechtziende personen zich vlotter en veiliger kunnen verplaatsen.

Bekijk advertenties

Nieuw

Belgisch Centrum Voor Geleidehonden

Bekijk site

Nalaten Belgisch Centrum Geleide Honden

Was je gedurende je leven verbonden met het Belgisch Centrum voor Geleidehonden? Of besef wat een blindengeleidehond voor mensen kan betekenen? Wil je met je testament ervoor zorgen dat meer blinden en slechtziende personen een geleidehond krijgen? Neem dan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden op in je testament.

Bekijk advertenties

Nieuw

Diabetes Liga

Bekijk site

Diabetes

De Diabetes Liga is een onafhankelijke organisatie die informeert, connecteert en mobiliseert. De werking richt zich specifiek op het verspreiden van kwalitatieve informatie, behartigen van de belangen van mensen met diabetes, en creëren van een netwerk en ervaringsuitwisseling rond diabetes.


In opdracht van de Vlaamse overheid werkt de Diabetes Liga ook aan een betere preventie van diabetes type 2.

Ons netwerk bestaat uit meer dan 30,000 sympathisanten: personen met diabetes en hun familie, professionals in de diabeteszorg, en personen die een verhoogd diabetesrisico lopen. Meer informatie: www.diabetes.be.

Bekijk advertenties